disaster week & weekend / rampenweek & weekend

The past week didn’t actually turn out the way it should have…

In the night of Tuesday on Wednesday I got really sick with stomach flu. The doctor put me at home for the rest of the week, so there wasn’t really much to do than spend most of the time on the sofa (and the toilet 😦 ).

We were planning to visit Oli’s parents on Saturday, but unfortunately the water pipes in our house thought differently about that… There appears to be a leak in the pipes that direct the warm water from the boiler to the kitchen sink … 😦 It probably started leaking before the freezing weather, but the extreme cold temperatures must have caused the leak to get worse. We found the exact spot where water was leaking through, which is below the bottom plate of the kitchen cabinet underneath the sink, so that plate had to be removed.

ThenWE had to shut off the main water valve to get started with the works, but there was no way of reaching it because of the construction the previous owner had made in the toilet room. So: that all had to be taken down too…

So: we had to remove the toilet, take down the wooden construction behind the toilet, to find that the main valve of the water hadn’t been used for so long that it was impossible to turn it around and close it down. We then called the water supply company to ask if they could come and help us out (it is free, even in the weekend, fortunately!) They promised they would call us this morning to say when they would arrive. We set the alarm so we would be up early, and then noticed that there was no Internet (troubles at the central server of our internet provider or something – which luckily have been solved by now). That was a bit of a problem since Oli had given our fixed phone number to the water company. But if the Internet does not work, the fixed phone either. So we phones back to the company to say that it would be better to call us on our mobile phones.

The technician came over and fixed the maine valve, so we could finally switch off the main water supply in the house. In the afternoon Steven and Frances (unfortunately for Killian without Fleur since she’s in heat 😦 ) came by, so Oli got some help, and I had some distraction. Neigbours Jan and Koen also lend a helping hand this weekend, thanks a lot for that!

The problem hasn’t been fixed yet, Oli has to buy a new connector that fits the plumming, but hopefully it we’ll be able to take a proper shower or bath soon!

There was a little bit of good news too: I ordered some pictures on canvas to hang on the wall upstairs. Because the 1st floor is the place where the cats mostly hang out during the day, I wanted to put up pictures of the cats. The company I ordered it from, delivered the package at my mom’s place because I’m usually at work during the day. So yesterday we decided to take Killian with us and go over there for a cup of coffee and to pick up te package. The result is really nice! The cats are starring on their own wall of fame now. 🙂

________________________________

De afgelopen week ging niet echt zoals gepland…

In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg ik last van een stevig buikgriepje. De dokter zette me thuis voor de rest van de week, dus er was niet meer te doen dan het grootste deel van de tijd op de bank door te brengen (en uiteraard ook op het toilet 😦 ).

We waren van plan om Oli’s ouders te bezoeken op zaterdag, maar helaas dacht de waterleiding in huis daar anders over …

Er blijkt een lek te zitten in de leiding die het warme water van de boiler naar de gootsteen in de keuken voert … Waarschijnlijk was het lek er al voor het vriesweer, maar de koude temperaturen hebben het waarschijnlijk erger gemaakt. We hebben de plek gevonden waar het water doorlekt, namelijk onder de bodemplaat van de keukenkast (onder de spoelbak). Dus moest de bodemplaat verwijderd worden.

Daarna moest de kraan van de hoofdleiding dichtgedraaid worden zodat er met de werken begonnen kon worden, maar daar konden we in geen geval bij door de constructie die de vorige eigenaar had gemaakt in de toiletruimte. Dus: dat alle moest worden afgebroken ook …

Dus we moesten het toilet te verwijderen, de houten constructie achter het toilet afbreken, om dan tot te ontdekking te komen dat de hoofdkraan van het water al zo lang niet was gebruikt dat hij helemaal geblokkeerd zat. Dan zat er niks anders op dan de wachtdienst van het waterbevoorradingsbedrijf te bellen om te vragen of ze konden langskomen (dat  is gelukkig zelfs in het weekend gratis). Ze zeiden dat ze ons vanochtend zouden bellen om te zeggen wanneer ze zouden langskomen. We hebben de wekker dan maar gezet om zeker te zijn dat we op tijd wakker waren, en zagen dan dat er geen internetverbinding was (problemen bij de centrale server van onze internetprovider of zoiets – die gelukkig zijn opgelost nu). Dat was wel een probleem aangezien Oli ons vaste telefoonnummer had doorgegeven aan het bedrijf voor de watervoorziening. Maar als het internet niet werkt, werkt de vaste telefoon niet, dus belden we terug naar het bedrijf om te zeggen dat we enkel via gsm bereikbaar waren.

De technicus is in de voormiddag de draaiknop van de hoofdkraan komen vervangen, zodat we eindelijk het hoofdcircuit konden stilleggen. In de namiddag zijn Steven en Frances (helaas voor Killian zonder Fleur aangezien ze loops is 😦 ) nog langs gekomen, zodat Oli wat hulp kreeg, en ik wat afleiding had. Ook buurmannen Jan en Koen hebben dit weekend geholpen, waarvoor dank!

Het probleem is nog niet opgelost, Oli heeft de aanschaf van een nieuwe connector die de waterleidingen past, maar hopelijk zullen we binnenkort in staat zijn om een ​​goede douche of bad te nemen!

Er was toch ook een klein beetje goed nieuws: Ik heb een aantal foto’s op canvas laten drukken om op te hangen aan de muur boven. Omdat de 1e verdieping de plaats is waar de katten meestal overdag hun tijd doorbrengen, wilde ik daar enkel foto’s van de katten ophangen. Het bedrijf waar ik het besteld had, leverde het pakket bij mijn mama, aangezien ik tijdens de week overdag normaal op mijn werk ben. Gisteren hebben we (als kleine afleiding en pauze) Killian meegenomen en zijn we daar een kopje koffie gaan drinken en het geleverde pakket gaan ophalen. Het resultaat is echt leuk! De katten schitteren nu op hun eigen wall of fame. 🙂

The cats keep me company while I’m busy being sick / De katten houden me gezelschap terwijl ik lig uit te zieken
2013-02-01 12.05.31 2013-02-01 12.17.16 IMG_0658 IMG_0661 IMG_0665 IMG_0667

Killian with Ogre ears / Killian met Shrek-oortjes op
IMG_0672

Visiting my mom / Op bezoek bij mn mama
2013-02-02 14.35.47 2013-02-02 14.35.30

Oli was actually planning to continue working in the garden with Killian’s help / Oli wou eigenlijk verder werken in de tuin met de hulp van Killian
IMG_0673 IMG_0676

The disaster with the plumming / De ramp met de waterleiding
IMG_0689 IMG_0691 IMG_0692

The chickens enjoying a moment without rain / De kippen genieten van een moment zonder regen
IMG_0678 IMG_0679 IMG_0681

The pictures on canvas / De foto’s op canvas
IMG_0682 IMG_0684 IMG_0686 IMG_0688

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s