Killian’s weekend adventures with Inca & Jona / Killians belevenissen dit WE met Inca & Jona

Oli had to go to Luxemburg from Friday morning till Saturday evening for a medical congress, so on Friday I worked from home during the day. That way, the vet could come over for the annual check-up of the cats and to give their vaccinations.
In the evening, Joke would come over with Inca and Jona, her two Great Danes, so that we could have  ourselves a “ladies night”: cooking together, watching a movie and eating crisps and ice cream. 🙂 The dogs had a fabulous time together as well. Killian used all his tricks to try and seduce Inca, but unfortunately for him, she’s immune to his charms. 🙂 And Jona decided that a visit to our home wouldn’t be a real visit if she didn’t try to go for a swim. There’s only a small spot with water left in the pond, but of course, she managed to dive into exactly that spot… 😀

Friday evening Joke and I enjoyed a tasty pasta dish with scampi and dessert was three different tastes of ice cream (vanilla, chocomousse and praliné). We watched Magic Mike (the kind of movie you only watch when your among women 🙂 ) and enjoyed a couple of Lindemans Kriek beers.

Unfortunately, Jona didn’t agree with the fact that she had to sleep in the kitchen with Inca and Killian while Joke would sleep upstairs, so she decided to give a nice chirping concert of the kind that only Great Danes can give… Killian thought it was a fantastic idea and decided to join… So I don’t have to tell you that we didn’t exactly get a lot of sleep!
The next morning we comforted ourselves with a nice breakfast (boiled eggs, buttered toast with cheese, chocolate cakes, coffee and orange juice).

After breakfast we let the dogs outside to play and we made a lovely group picture of our three Great Danes sitting next to each other.

By then, it was time for Joke, Inca & Jona to go home, after which Killian went to sleep for the rest of the day. I cleaned the house and took a nice long, warm bath and caught up on some of the sleep I missed out on the night before.

At about 6 pm Saturday evening, Oli got home. Just in time to have dinner and meanwhile catch up on everything that had happened during the weekend. Killian was still very tired, so after saying hello to Oli, he went back to sleep…

When we got out of bed today (Sunday), everything outside was covered with snow… Of course Killian thought it was great! Even though it was still snowing, he decided to head outside in the garden and had a blast playing with an empty plastic coca cola bottle. Dogs can be so happy with even the smallest things…

Oli decided it was time to clean the stove, so it would burn better afterwards and give more heat. But in order to clean it, we have to let the fire die out. This was absolutely not to the liking  of Axxes! He made clear what he thinks about that by curling up nearly underneath the stove and mewing loudly. I remembered I had a couple of fleece sweaters made for him when we were still living at the apartment, because we only had central heating there and it just wasn’t warm enough for him in Winter. So I put on his favourite one (a red hooded fleece sweater) and he’s still running around with it. 🙂 He even curled up next to the stove with the sweater on. He’s such a sissy! 🙂 He looks nice though with the sweater, don’t you think? Especially with the hood on; he kind of looks like a gnome. heehee!

It’s still snowing quite hard at the moment. If it gets better during the day, we’ll probably take Killian on a long Sunday walk through the snowy landscape. When we  get home, I’ll be very  happy to crash on the couch next to the just-cleaned & warm, brightly burning stove to watch a movie…

Have a nice Sunday!

____________________

Oli moest van vrijdagochtend tot en met zaterdagavond naar Luxemburg voor een medisch congres, dus besloot ik op vrijdag van thuis uit te werken. Dan kon de dierenarts ook ineens even langskomen voor de jaarlijkse controle van de katten en om hun vaccinaties te geven.
‘s Avonds kwam Joke langs met Inca en Jona, haar twee Duitse Doggen, voor een “ladies night”: samen koken, filmpje kijken en chips en ijs eten. 🙂 De honden hebben zich samen ook geweldig geamuseerd. Killian heeft al zijn charmes bovengehaald om indruk te maken op Inca, maar helaas voor hem had ze geen interesse. 🙂 Jona vond dat een bezoekje geen echt bezoekje zou zijn zonder een – ondertussen traditioneel geworden – zwempartijtje. Er is maar één plaatsje meer in de vijver waar er nog wat water staat, en natuurlijk had ze net dat plekje uitgekozen om in te duiken…

Het avondeten was een lekkere pastaschotel met scampi en het dessert bestond uit drie verschillende smaken ijs (vanille, chocomousse en praliné). De film die we gezien hebben was Magic Mike (het soort film waar je alleen naar kijkt als je onder vrouwen bent:) ) en we hebben verder genoten van een paar glaasjes Lindemans Kriek.

Helaas was Jona het er niet mee eens dat ze in de keuken moest slapen bij Inca en Killian, terwijl Joke boven ging slapen, dus besloot ze ons te trakteren op een geweldig piepconcert van het soort dat alleen Duitse Doggen kunnen geven… Killian vond dat zo’n fantastisch idee dat hij besloot om mee te doen… Dus ik hoef je vast niet te vertellen dat we niet bepaald veel hebben geslapen!
De volgende ochtend hebben we onszelf ter compensatie getrakteerd op een lekker ontbijt (gekookte eitjes, toast met boter en kaas, chocoladekoeken, koffie en fruitsap).
Na het ontbijt hebben we de honden buiten laten spelen en hebben we als afsluiter nog een mooie groepsfoto kunnen maken van onze drie dogjes naast elkaar.

En dan was het tijd voor Joke, Inca & Jona om naar huis te gaan, waarna Killian is gaan slapen voor de rest van de dag. Ik heb het huis opgeruimd en opgefrist, een ​​lang warm bad genomen en een beetje slaap ingehaald.

Rond 6u ‘s avonds was Oli weer thuis, net op tijd voor het avondeten en om ondertussen bij te praten over alle gebeurtenissen tijdens het weekend. Killian was nog steeds erg moe, dus nadat hij Oli had begroet, is hij meteen terug gaan slapen …

Toen we vanochtend zijn opgestaan, was alles buiten bedekt met een laagje sneeuw. Killian vond dat natuurlijk fantastisch! Hoewel het nog steeds vrij hard sneeuwde, besloot hij toch naar buiten te gaan om in de sneeuw te spelen met een lege plastic colafles. Honden kun je toch echt met de kleinste dingen blij maken.

Oli vond het nodig om de kachel schoon te maken, omdat die daarna terug wat beter zou branden en meer warmte zou geven. Maar om ze te kunnen schoonmaken, moeten we het vuur laten doven natuurlijk. Dit was absoluut niet naar de zin van Axxes! Hij maakte duidelijk wat hij erover denkt door zo goed als onder de kachel te gaan liggen en luid te miauwen. Ik dacht eraan dat ik toen we nog in het appartement woonden, een paar fleece truien voor hem had laten maken, omdat we daar alleen centrale verwarming hadden en het voor hem niet warm genoeg was in huis tijdens de winter. Dus heb ik hem zijn favoriete trui aangedaan (een rode fleece kaptrui) waar hij nu nog mee rondloopt. 🙂 Hij heeft zich zelfs met de trui aan naast de kachel gelegd. t Is een echt koukleumpje! 🙂 Hij ziet er wel leuk uit met de trui, niet? Met de kap op, lijkt hij wel een kaboutertje. 😀

Het sneeuwt nog steeds vrij hard op dit moment, maar als het in de loop van de dag een beetje opklaart, kunnen we met Killian nog een heerlijke zondagnamiddagwandeling maken door het besneeuwde landschap. En daarna wil ik alleen nog in de zetel neerploffen naast de pas gekuiste en warme kachel om naar een film te kijken.

Nog een fijne zondag!

Ladies night food & next day’s breakfast. / Ladies night avond eten en het ontbijt van de volgende ochtend.
480399_10200642604490529_2050972527_n
image 549339_10200646714273271_1742557903_n
The dogs had a great time! / De honden hebben zich geamuseerd!
IMG_1018
Inca wasn’t really impressed by Killian. / Inca was niet echt onder de indruk van Killian.
IMG_1024
IMG_1027
IMG_1035
IMG_1032
IMG_1060
IMG_1059
IMG_1037
IMG_1077

Killian was very tired after Inca & Jona went home / Killian was heel moe toen Inca & Jona naar huis waren
IMG_1083 IMG_1085 2013-02-23 14.14.44

Axxes with his hoodie / Axxes met zijn kaptrui
IMG_1135 IMG_1147 IMG_1149 IMG_1156 IMG_1158

Killian in the snow / Killian in de sneeuw
IMG_1088 IMG_1115 IMG_1104 IMG_1102 IMG_1098

Axxes has found a warm spot next to his big friend Indy / Axxes heeft een warm plekje gevonden naast zijn grote vriend Indy
IMG_1086 2013-02-24 11.01.59 2013-02-24 11.01.43

Naugthy Esme in places she’s actually not allowed / Ondeugende Esme op plekjes waar ze eigenlijk niet mag zitten
IMG_1016 IMG_1015 2013-02-22 06.49.31

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s