Pixel’s birthday ~ Frozen Easter weekend & yet another goodbye / Pixels verjaardag ~ IJzige Paasdagen & alweer afscheid nemen

Just when you think you’ve had all the bad news you could get and things will only get better, life proves you wrong and takes another tragic turn… Last Wednesday evening I rushed over to the neighbours when I heard that Oliver, one of their horses, had to be put down… He’d been struggling with some health issues and the long cold Winter didn’t do him any good at all, but he started taking medication which seemed to make him feel somewhat better. Everybody was convinced that he’d get through Winter after all and that he’d be able to enjoy at least another Summer.
Unfortunately, it seems that his body probably suffered too much and couldn’t  cope anymore… Last Wednesday he broke his leg very severly after making a wrong move. The damage to his leg was so bad, that the only option our neighbours had left, was to put him down. 😦 Of course, our deepest sympathies go out to Elke & Koen and to Odessa, his best friend who will definately miss him very badly. I found a couple of pictures taken about a year ago, when Elke and I were practising to let him run on the lunge line.
At least he’s free of any pain and suffering now… he has joined all those beloved animals we had to say goodbye to these past few months…
And please… let this be the last bad news about our pets or those of our friends! I only want to post happy news from now on!

The rest of the week in a nutshell: on Monday, two new handmade collars for Killian arrived all the way from Australia and they look gorgeous on him!
Friday morning we once again woke up to a winter wonderland… Killian didn’t seem to mind, but I think most people are getting rather fed up with the snow by now… Everyone seems to be really grumpy about the cold outside and the fact that Spring hasn’t arrived yet.
And then there is the extra long Easter weekend, in which we mainly stayed at home, because the first week back at work after being ill, left me with empty batteries. Spending an afternoon at the neighbour’s among the horses was ideal to regain some energy!
Of course, we did take Killian on long walks and since it’s a long weekend, we had extra time to go “hiking”.

Today it’s the 1st of April (Easter Monday this year, but also known as April’s Fools Day), the day on which Pixel celebrates her birthday. She’s 7 years old today! Happy birthday my dear! I hope to keep you with us in good health for many years to come. You’re the queen of the house, and you damn well know it! You definately are a cat with an attitude, but we wouldn’t want it any other way. 🙂

___________________

Net wanneer je denkt dat je al het slechte nieuws hebt gehad en dat alles alleen maar beter kan gaan, doet het leven er gewoon nog een schepje bovenop… Afgelopen woensdagavond heb ik me naar de buren gerept toen ik vernam dat Oliver, een van hun paarden, moest worden ingeslapen… Hij was al een tijdje op de sukkel met zijn gezondheid en de lange koude winter eiste zeker zijn tol, maar hij stond op aangepaste medicatie en het leek de goede kant uit te gaan met hem. Iedereen had er goede hoop op dat hij de winter zou doorkomen en op zijn minst nog een mooie zomer tegemoet zou gaan.
Jammer genoeg moet zijn lichaam het toch te hard te verduren hebben gehad. Afgelopen woensdag liep hij een ernstige beenbreuk op na het maken van een verkeerde beweging. Het was zelfs zo erg dat er maar één optie overbleef: hem te laten inslapen. 😦 Natuurlijk leven we heel erg mee met Elke & Koen en ook met Odessa, zijn maatje die hem ongetwijfeld ontzettend zal missen. Onderaan dit bericht nog een paar foto’s van een jaar geleden toen Elke en ik aan het oefenen waren om hem te longeren.
Hij heeft nu tenminste geen pijn meer en is al die geliefde dieren gaan vervoegen waar we de voorbije maanden afscheid van hebben moeten nemen…
Hopelijk is dit het laatste slechte nieuws dat er te melden valt over onze dieren en die van onze vrienden! Vanaf nu wil ik alleen nog goed nieuws te melden hebben!

Het andere nieuws in een notendop: Maandag zijn er twee nieuwe, handgemaakte halsbanden voor Killian toegekomen, helemaal uit Australië. Ze staan hem supergoed!
Vrijdagochtend werden we weer wakker met zicht op een winters landschap. Killian vond het niet erg, maar ik denk dat de meeste mensen ondertussen echt wel genoeg hebben van de sneeuw. Iedereen loopt er maar bedrukt bij en overal hoor je gemopper over de uitblijvende lente.
Dan is er nog het ​​extra lange paasweekend, waarin we vooral thuis zijn gebleven, want door die eerste volledige werkweek na een week ziek zijn, waren mijn batterijtjes helemaal leeg. Een namiddagje bij de buren tussen de paarden was ideaal om terug wat energie op te doen.
Natuurlijk zijn we met Killian enkele lange wandelingen gaan maken en aangezien het een lang weekend is, was er nog eens extra tijd om er op uit te trekken.

Vandaag is het 1 april (dit jaar Paasmaandag, maar ook wel bekend als de dag waarop je moet opletten voor aprilgrappen) en viert Pixel haar verjaardag. Ons aprilvisje wordt 7 jaar vandaag! Gelukkige verjaardag lieverd! Ik hoop je nog vele jaren in goede gezondheid bij ons te hebben. Je bent de koningin des huizes, en dat weet je verdomd goed! Je bent absoluut een kat met karakter, maar we zouden het niet anders willen. 🙂

Rest in peace Oliver…
2012-03-03 16.28.552012-03-03 16.24.59

Killian’s collars / de nieuwe halsbanden voor Killian
IMG_1832 IMG

And there we go again with the white stuff! / Daar gaan we weer met dat witte spul!
2013-03-29 07.02.11
2013-03-29 07.02.31 2013-03-29 07.02.33 2013-03-29 07.02.46

Happy Birthday Pixel! / Gelukkige Verjaardag Pixel!
birthday

The horses / De paarden:

Odessa
IMG_1866
Vasco & Maya
IMG_1872
Alyn
IMG_1880 IMG_1887 IMG_1889 IMG_1890 IMG_1901
Spike
IMG_1907 IMG_1910 IMG_1912 IMG_1917 IMG_1922 IMG_1931 IMG_1937

Out hiking / Er op uit!
IMG_1941 IMG_1944 IMG_1946 IMG_1949 IMG_1951 IMG_1955 IMG_1957 IMG_1958 IMG_1962

Advertisements

One thought on “Pixel’s birthday ~ Frozen Easter weekend & yet another goodbye / Pixels verjaardag ~ IJzige Paasdagen & alweer afscheid nemen

  1. Hoi Killian!

    Lucky hier! Ik hoop dat het gemis van Oliver niet te groot is 😦 Vriendjes verliezen doet zo’n pijn! Ik hoop ook dat je bazinnetje goed genezen is.

    Wat staan de nieuwe halsbanden je goed, Killian! Ik heb nu ook een nieuwe soort van halsband, een Follow Me. Ik ben nogal nerveus en reageer soms ongewenst op andere honden uit angst op straat, maar dat is omdat ik hen niet ken. Ik heb al 2 halsbanden kapot getrokken, dus moest mijn baasje op zoek naar een alternatief. De Follow Me komt op mijn snoet en doet mij geen pijn, maar ik ben het nog niet goed gewoon en vind het nog een beetje irritant. Door de Follow Me wordt mijn snoet naar mijn baasje getrokken, waardoor ik naar mijn baasje kijk i.p.v. naar de andere honden op straat.

    Groetjes en dikke poot van Lucky~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s