The garden: episode #2000 & Ophelia meets fleur / De Tuin: aflevering #2000 & Ophelia ontmoet Fleur

Ophelia is of course not the only reason for our three weeks of holidays. We’ve been lucky with the good weather so far, so we’ve already done quite a lot of work in the garden. We dug out stones that are mixed with the soil in the garden to take those to the dump, we built fundaments for a small wall to keep the earth from floating towards the house should there be very heavy rainfall in the future, we took the last trees out with the help of our neigbour and we removed some of the plants in the back of the garden.

Today, Oli and one of our neighbours are starting to build the wall on the fundaments we placed a couple of days ago. Next up are: placing the new garden fence, giving the chickens more space when they’re outside, and making sure the garden is ready for sowing grass and putting up the herb garden.

Yesterday we had a bbq with Frances and Steven, who of course brought Fleur with them. It was the first time Fleur and Ophelia met, and their first meeting went very well. At first, Fleur didn’t really know how to react, but after a while she started playing with the little puppy as well. When Killian and Fleur were playing together, Ophelia sometimes went up to them like she wanted to ask Fleur what she was doing with her brother. And if Fleur was a little bit rough with Ophelia, Killian went to the rescue: he then went to stand over Ophelia, to protect her. So sweet to see how two dogs can get attached to each other after only one week. 🙂

___________________________

Ophelia is natuurlijk niet de enige reden voor onze drie weken vakantie. We hebben tot nu toe al geluk gehad met het mooie weer, dus we hebben al best veel werk kunnen doen in de tuin. We hebben steenpuin uitgegraven om die naar het stort te doen, hebben fundering gelegd voor een muurtje om de grond van de tuin tegen te houden moest er zeer zware regenval komen in de toekomst, we hebben de laatste bomen weggedaan met de hulp van onze buurman en hebben een aantal planten van de achterkant van de tuin weggedaan.

Vandaag gaan Oli en een van onze buren aan de bouw van het muurtje beginnen en daarna staan nog op de planning: het plaatsen van de nieuwe tuinomheining, de kippen meer ruimte geven als ze buiten lopen, en ervoor zorgen dat de tuin klaar is om gras te zaaien en de kruidentuin op te starten.

Gisteren hadden we een bbq met Frances en Steven die uiteraard Fleur bij hadden. Het was de eerste keer dat Fleur en Ophelia elkaar zagen, en hun eerste ontmoeting ging erg goed. In eerste instantie wist Fleur niet echt hoe te reageren, maar na een tijdje begon ze te spelen met de kleine puppy. Als Killian en Fleur samen speelden, ging Ophelia soms naar hen toe alsof ze Fleur wilde vragen wat ze aan het doen was met haar broer. En als Fleur was een beetje ruw speelde met Ophelia, ging Killian haar redden: dan ging hij over Ophelia staan om haar te beschermen. Zo lief om te zien hoe twee honden aan elkaar gehecht kunnen geraken na amper een weekje. 🙂

2013-06-15 16.35.50 IMG_2923 IMG_3006 IMG_3008 IMG_3010 IMG_3022 IMG_3028 IMG_3035 IMG_3036 IMG_3037 IMG_3039 IMG_3042 IMG_3051 IMG_3052 IMG_3059 IMG_3064 IMG_3068 IMG_3076 IMG_3080 IMG_3084 IMG_3087 IMG_3104 IMG_3107 IMG_3123 IMG_3134 IMG_3153

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s