Tales of a tropical hot Summer week / Relaas van een tropisch warme zomerweek

Weather is still very hot; most days a little too hot for the doggies. They try to stay inside the house or – when they’re outside – in the shade as much as possible, and they’re very happy with the little pool we bought them. They use it very often these days to cool down.
As much as the dogs try to avoid the sun, the cats try to find the best and warmest spot. Especially Pixel uses the outdoor cat house a lot these days.

Tuesday evening, Killian and Ophelia got a visit from Fleur. They really enjoyed themselves, but after a while they were all exhausted, so we made them take some rest.

Esme was really up to no good this week… She decided that the fleece blanket on one of the sofas seemed an excellent toy, she broke into the bedroom (even though she knows it’s a No-go!) and she promoted herself to “guard cat”, taking up Ophelia’s spot on the doggy blanket…

On weekdays we go on a regular walk through our neighbourhood, which at the moment is a little limited due to one house where the people don’t seem to mind the fact that their little dog has found a way out of the garden and tries to attack other dogs passing by. I got really angry last Monday when the dog crossed the street, heading straight for Killian and trying to bite him in the legs. Lucky for us, there was a driveway of another house right next to us, so I decided to head in there and then the little dog gave up its pursuit. The most terrible thing about this, is that the dog’s owner was also outside and she didn’t do or say anything to make her dog listen to her and go back. So I got really angry and shouted wether it would be possible to keep her dog inside the garden in the future. Unfortunately, she doesn’t… Today I accompanied Elke with her border collie Maya on a short walk around the block and the dog was going to head for Maya this time. When I noticed, I crossed the street and walked towards the dog, after which it shied away. I can’t even think what would have happened if it had gotten to Elke and Maya, especially since Elke is still using a crutch to walk with after the accident she had last April.
And once again the dog’s owner was outside, saw what happened and didn’t react. I’m really furious right now…
We spend so much time and effort into socialising and training our dogs so that they behave in public and they listen when they’re called back. And besides that, we also make sure that our garden is surrounded by a suitable fence that keeps our dogs from running out on the street. I don’t see why other people can’t do the same thing. If the situation continues like this, and the dog keeps on terrorising this neighbourhood, I think we’ll be forced to ask the police to pay those people a visit. Right now the little mongrel is “only” attacking other dogs (as if that isn’t bad enough already!), but what if it causes an older person to fall in the street or what if it attacks and bites a child next time?

Anyway, this morning I was happy to take the dogs to a park not far from our house, at the domaine of ‘t Speelhof in Sint-Truiden. It’s a very dogfriendly park and there’s even a space surrounded by a fence to let dogs run free. Killian and Ophelia really enjoy their Sunday morning walk there and they also like sniffing all the smells of the dogs that have been there before them. No other doggies to play with this time, but there was an elderly lady with a poodle who stopped to ask us what breeds our dogs are and if they get along. Normally Killian isn’t too fond of small dogs (no wonder with that little mongrel a couple of houses away), but he really behaved very well today. 🙂

______________________

Het is nog  steeds erg warm, de meeste dagen zelfs wat te warm voor de hondjes. Ze proberen zoveel mogelijk binnen te blijven, of – als ze toch buiten zijn – in de schaduw en ze zijn heel blij met het kleine zwembadje dat we ze gekocht hebben. Ze gebruiken het dezer dagen heel vaak om af te koelen. Zoals de honden zoveel mogelijk proberen om de zon te vermijden, proberen de katten dan weer het beste en warmste plekje te vinden. Vooral Pixel gebruikt de buitenren veel momenteel.

Dinsdagavond kregen Killian en Ophelia bezoek van Fleur. De honden hebben zich super geamuseerd, maar na een tijdje waren ze allemaal uitgeput, dus hebben we ze dan verplicht op rust gezet.

Esme heeft deze week vooral veel kattenkwaad uitgestoken… Ze besloot dat het fleece deken op een van de zetels een uitstekend speelgoedje is, is ze ingebroken in de slaapkamer (terwijl ze goed genoeg weet dat dat niet mag!) en heeft ze zichzelf gepromoveerd tot “waakkat”, en heeft ze dan ook maar meteen Ophelia’s plekje op het hondendeken ingepalmd…

Op doordeweekse dagen gaan we altijd in onze eigen buurt wandelen, maar die wandeling is op dit moment een beetje beperkt als gevolg van een huis waar het de mensen schijnbaar niet kan schelen dat hun hondje een manier heeft gevonden om uit de tuin te geraken en dan probeert om andere honden aan te vallen die op straat voorbijkomen. Ik ben afgelopen maandag echt boos geworden toen de hond de straat overstak, regelrecht naar Killian kwam toegelopen en probeerde hem in de poten te bijten. Gelukkig voor ons was er net een oprit van een ander huis langs ons, dus ben ik daar naar binnen gewandeld en dan heeft die hond eindelijk de achtervolging gestaakt.
Het ergst van al is dat de eigenaar van de hond op dat moment zelf buiten was, maar dat ze helemaal niks deed of zei om dat beest te doen luisteren of terug te roepen. Dus dan ben ik echt boos geworden en heb geroepen dat ze haar hond in het vervolg moet binnen houden (- nuja: het was op een iets minder beleefde manier als wat ik hier neerschrijf, maar ja “in the heat of the moment” 😉 – en als ik in mijn recht ben, dan hou ik me ook echt niet in!).
Helaas heeft die vrouw de boodschap nog steeds niet begrepen… Vandaag was ik met Elke en haar border collie Maya meegelopen op een korte wandeling en deze keer probeerde de hond achter Maya aan te gaan. Toen ik dat zag, ben ik meteen de straat overgestoken en recht op de hond afgelopen en dan is hij wel teruggegaan.
Ik mag er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als dat beest wel tot bij Elke en Maya was geraakt, vooral aangezien Elke nog steeds met een kruk loopt na het ongeluk van afgelopen april. En opnieuw was de eigenaar van de hond buiten, opnieuw zag die wat er gebeurde en opnieuw heeft ze niet gereageerd.
Ik ben ben niet meer boos, maar ben nu furieus!

Wij (en daarmee bedoel ik alle verantwoorde hondenbaasjes) besteden zoveel tijd en moeite aan het socialiseren en trainen van onze honden, zodat ze zich gedragen in het openbaar en ze luisteren als ze geroepen worden. Daarnaast zorgen we er ook voor dat er rond onze tuin een geschikte omheining staat die onze honden van de straat weghoudt. Ik zie niet in waarom andere mensen niet hetzelfde kunnen doen. Als de situatie niet verandert en de hond blijft de buurt terroriseren, dan denk ik dat we noodgedwongen de politie zullen moeten vragen om bij die mensen langs te gaan.
Nu valt dat mormel “alleen nog maar” andere honden aan (alsof dat nog niet erg genoeg is!), maar wat als het volgende keer een oudere persoon is die ten val komt of wat als de volgende keer een kind wordt aangevallen?

Hoe dan ook, vanmorgen was ik blij om met de honden naar het domein ‘t Speelhof te gaan in Sint-Truiden. Het is een zeer hondvriendelijk park en er is zelfs een omheinde weide waar je de honden kunt laten lopen. Killian en Ophelia hebben weer genoten van hun zondagochtendwandeling en het opsnuiven van alle geuren van de honden die er voor hen zijn geweest. Helaas geen andere hondjes om mee te spelen deze keer, maar er was wel een oudere dame met een poedel die stopte om ons te vragen welk ras onze honden zijn en of ze goed met elkaar opschieten. Normaal Killian is niet zo dol op kleine honden (geen wonder met dat mormel van een paar huizen verderop), maar hij gedroeg zich echt voorbeeldig vandaag. 🙂

Ophelia enjoying the cool water / Ophelia geniet van het koele water2013-07-19 19.35.38
Pixel is enjoying the sun / Pixel geniet van de zon
IMG_3863 IMG_3866
Fleur visiting / Fleur op bezoek
IMG_3876 IMG_3887
Esme being naughty / Ondeugende Esme
IMG_3924
Sunday morning walk in the park / Wandelen op zondagochtend: in het park!
IMG_3950 IMG_3954 IMG_3961 IMG_3965 IMG_3966
guard cat Esme / waakkat Esme
IMG_3970
Advertisements

2 thoughts on “Tales of a tropical hot Summer week / Relaas van een tropisch warme zomerweek

  1. Lovely to catch up on your news…and Ophelia is growing so fast! Such a beautiful girl.

    So agree with – I get so furious also over irresponsible dog owners like that, especially as you say, when we spend SO much time training & socialising & managing our dogs so as to be good citizens!! 👿

    Hsin-Yi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s