update!

It’s about time to give you an update on the garden works. We’ve been having some trouble with the weather (too hot & too dry) and a contractor who didn’t quite live up to what he promised; which meant a setback on the garden works; but this month there finally was a breakthrough! We changed to another contractor, and the weather changed as well: from a sunny & dry 32°C a good week ago to cold and rainy with temperatures not going above 20°C anymore this week… Not exactly fantastic weather, but on the other hand: exactly what we needed for the garden!

We put up a temporary fence all around the front part of the garden, to prevent the dogs to run through the freshly sowed grass, but left a narrow path on one side of the garden, to maintain access to the hind part of the garden. This way, we can let the dogs do their pees&poos there; and we can get to the chickens to feed them, let them out in the morning and lock them up in the evening. It only took a couple of days for the grass to start coming out; and by now there’s a slight green layer showing above the ground. In a couple of weeks, we’ll have a proper lawn again!

Last weekend, Oli had to go to Vienna to give a presentation for work, which meant that I had the house all by myself on Friday and most of Saturday. I finished working for this week on Thursday (since I work part time, I never work on Tuesday afternoon or Thursday afternoon). Made sure all the necessary stuff from the grocery store was provided for. Thursday morning, we got up at 4am, cause at 7am, Oli’s flight left from Brussels Airport, and it’s about an hour drive from our house. By the time he left, I was wide awake (and so were the cats & dogs), so I decided to get some work done instead of going back to bed. By lunchtime I had ironed two piles of clothes, made a big bowl of fresh soup (cucumber & sweet pepper) and cleaned the house. So it was time for some “me-time”: curling up in the sofa under a blanket with the dogs at my feet and the cats all around me, enjoying some slightly “older” movies: Wuthering Heights and Shakespeare in Love, as well as the last episode of “Parade’s end” that was waiting to be watched on the digicorder.
In the evening I was invited for dinner at the neighbour’s (thanks again!!); but after dinner I headed back home again, mainly to keep Killian company, cause he was a little sad and lost without Oli. Lucky for me, the last Pirates of the Caribbean movie was on tv, so I watched that till bedtime.

Oli asked me to give him a wake-up call early on Saturday morning so he wouldn’t miss his flight home (at 6am – so early!!). Anyway, I didn’t get up yet, but went back to sleep – until the dogs woke me up about an hour later… … … Just great… you think you can enjoy the fact that you have the entire bed to yourself and you don’t have anyone waking you up with their snoring…
Anyway, after breakfast, I freshened up the house with the vacuum cleaner and mop & water & soap and around lunchtime, Oli was home (which made Killian very happy, obviously! 🙂 ) and we enjoyed a quiet afternoon at home. Esme was also celebrating her 4th birthday – once again a very happy birthday to our beautiful black princess!

Yesterday we went to the Provincial Domain “Het Vinne” to walk the dogs in the morning, after which I freshened up the house while Oli tidied up the garage. The rest of the day was rather calm & quiet, the weather changed to rainy and clouded again, so another afternoon of reading and watching a movie was definately nice!

All in all it was a very enjoyable weekend: got loads of work done at home and had plenty of time for myself and the pets; just the way I like it!

_________________________

Het werd tijd om nog eens een update te geven van de werken in de tuin. We hebben wat problemen gehad met het weer (te warm en te droog ) alsook met een aannemer die zijn beloftes niet helemaal nakwam, wat alles tesamen natuurlijk een behoorlijke terugslag betekende voor geplande werken. Deze maand is er echter eindelijk schot in de zaak gekomen! We hebben een andere aannemer (eentje die snel en goed werk geleverd heeft!), en het weer is dan ook nog eens omgeslagen van een zonnige en droge 32 ° C een goede week geleden naar koud en regenachtig met temperaturen die niet meer boven de 20°C uitkomen… Niet echt fantastisch weer te noemen dus, maar aan de andere kant : precies wat we nodig hadden voor de tuin !

We hebben een tijdelijke afrastering geplaatst rond het voorste deel van de tuin, zodat de honden niet door het pas gezaaide gras kunnen lopen – maar hebben een smalle doorgang vrij gelaten aan een kant van de tuin om op die manier toch nog op het achterste gedeelte van de tuin te kunnen komen. Op deze manier kunnen we Killian & Ophelia daar naar het toilet laten gaan en kunnen we ook nog bij de kippen om hen eten te geven, ‘s ochtends buiten te laten en ‘s avonds binnen te zetten. Het duurde maar enkele dagen voor het gras begon te groeien, en inmiddels is er al een lichtgroene laag zichtbaar net boven de grond. Over enkele weken hebben we terug een heuse gazon!

Afgelopen weekend moest Oli moest naar Wenen om een presentatie te geven voor zijn werk, wat betekende dat ik het huis vrijdag en een groot deel van de zaterdag voor mezelf had. Donderdagmiddag had ik gedaan met werken afgelopen week, (sinds ik deeltijds werk, ben ik op dinsdag- en donderdagmiddag vrij) en had ervoor gezorgd dat alle nodige spullen uit de supermarkt voorhanden waren. Donderdagochtend moesten we er al om 04:00 uit omdat Oli’s vlucht om 7u00 vertrok van Brussels Airport, en het is ongeveer een uur rijden van ons huis tot daar. Tegen dat hij weg was, was ik ondertussen klaarwakker (net als de katten en honden ), dus ik besloot wat klusjes op te knappen in plaats van terug naar bed te gaan, waardoor ik tegen de middag al twee stapels kleren gestreken had, een grote kom verse soep (komkommer en paprika) had gemaakt en het huis had schoongemaakt .
Met andere woorden: het was hoog tijd voor wat “me-time”: onder een dekentje in de zetel gaan liggen met de honden aan mijn voeten en de katten om me heen, om ondertussen naar iets “oudere” films te kijken: Wuthering Heights en Shakespeare in Love; en tot slot ook nog de laatste aflevering van “Parade’s End’ die nog op de digibox stond te wachten om bekeken te worden.
‘s Avonds mocht ik bij de buren gaan eten (nogmaals bedankt!), maar na het eten ben ik wel al snel terug naar huis gegaan – vooral om Killian gezelschap te houden want hij was een beetje verdrietig en verloren zonder Oli. Gelukkig was de laatste “Pirates of the Caribbean” film op tv, dus heb ik daar naar gekeken tot het bedtijd was.

Zaterdag werd ik wakker om 6:00 aangezien Oli gevraagd had hem wakker te bellen zodat hij zijn vlucht naar huis niet zou missen. Aangezien ik nog niet meteen zin had om al op te staan, ben ik blijven liggen totdat de honden me ongeveer een uurtje later wakker maakten… … … Net als je denkt even te kunnen genieten van het feit dat je het hele bed voor jezelf hebt en niemand je wakker kan maken met gesnurk… Maar goed… Na het ontbijt heb ik het huis nog wat opgefrist met de stofzuiger en dweil, water & zeep en rond lunchtijd was Oli alweer thuis was (waar Killian uiteraard erg blij mee was! 🙂 ) Verder is het een rustige namiddag thuis geworden. Esme vierde zaterdag haar 4de verjaardag: nogmaals een heel gelukkige verjaardag aan ons mooie, zwarte prinsesje!

Gisteren zijn we naar het Provinciaal Domein “Het Vinne” geweest voor een ochtendwandeling met de honden, waarna ik het huis heb opgefrist (moet ook wel nu de tuin er nog altijd zo drassig bijligt), terwijl Oli de garage opruimde. De rest van de dag was vrij kalm en rustig, het weer was opnieuw veranderd naar regenachtig en bewolkt, dus opnieuw een middagje lezen en films kijken was zeker leuk!

HAPPY BIRTHDAY ESME! / GELUKKIGE VERJAARDAG ESME!

IMG_4743

the garden / de tuin
2013-09-06 18.23.00 2013-09-06 18.26.47 2013-09-06 18.26.49 2013-09-06 18.26.52 IMG_5162

Ophelia is growing up fast! / Ophelia wordt groot!
2013-09-12 14.28.24 2013-09-12 14.28.49
Killian was a little sad when Oli was in Vienna / Killian was een beetje droevig toen Oli in Wenen was
2013-09-12 14.29.36 2013-09-12 14.30.05 2013-09-12 14.31.22 2013-09-13 17.54.09

Sunday morning hike @ Provincial Domaine “Het Vinne” / Zondagochtend wandeling @ Provinciaal Domein “Het Vinne”
IMG_5164
IMG_5168
IMG_5177
IMG_5178 IMG_5179 IMG_5186

Advertisements

One thought on “update!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s