Overview 2013 / Overzicht 2013

Now that 2013 has cleared the way for 2014, it’s time to look back on the past year and think about all the things (both good and bad) that happened to us as well as to people close to us.

The truth is that 2013 hasn’t been the greatest year ever, especially not considering all the bad animal-related news we had to deal with past year.  Our personal overview:

January
– We celebrated the beginning of the New Year, hoping it would be a good one.

–  Killian enjoyed exploring the outdoors in the snow and lucky for him it was a rather cold and snowy Winter.

February
– We found a water leak in the house and needed to install a new boiler. We decided to redecorate the toilet at the same time.

– Unfortunately we had to let Hermelijn go to the rainbow bridge. She lost the battle against cancer.

– Brahma hen Prudence was added to our hen house.

March
– I was completely out due the flu… Luckily I had a whole bunch of pets keeping me company!

– We had to get Killian neutered because unfortunately his hormones were causing him too much trouble which wasn’t good for his behaviour and health. And with a female Leonberger puppy on the way, we wanted exclude any risks. 😉

April
– The big garden works were set into motion.

– Ophelia was born on the 15th of April!

May
– Loads of puppy visits to see Ophelia and her brothers and sisters.

June
– We welcomed Ophelia into our family and took the opportunity to plan a 3-week-holiday as well for this occasion!

– The garden works were still going on and our backyard looked like some kind of survival circuit!

July
– After already having said goodbye to Flavie and Hermelijn, Sazie passed away on the 1st of July. 😦 Saying goodbye to all our rabbits in only one year time was very hard.  Luckily we had the other pets to give us some distraction, especially training and socialisation for Ophelia helped to get our mind off things.

August

– Djulitah came over to visit us with her Leonberger Joey. Joey and Ophelia were getting along just fine and surprisingly enough, things were ok between him and Killian as well – even though Killian was a little protective of his little sister.
That same weekend, we visited the Flanders Horse Dressage Event.

– We enjoyed a big bbq with our entire family – a very happy occasion!

– Ophelia met Inca and Jona for the first time and especially Ophelia and Jona get along really well!

September
– We finally got around to visiting Cattery of the White Witch after a very long time and had a lovely afternoon!

– Killian was attacked by a swarm of wasps and had a serious allergic reaction to the wasp venom that got into his blood. Urgent treatment was necessary, and fortunately he completely recovered.

– Finally – after months of mud and dust – we have a lawn again in the backyard!

Oktober
– Pixel died on the 8th of October after suffering from a short and fatal acute auto-immune disease. Unfortunately we couldn’t help her, we could only watch how she slipped through our fingers… 😦

November
– I attended a reading on raw food for dogs & cats and on the risks of annual vaccinations for pets – very interesting! Afterwards, Joke came over for a short visit with Inca & Jona.

December

– We attended the Placebo concert in the Sportpaleis in Antwerp.

– It was time for Ophelia’s sterilisation.

– Killian and Ophelia got to catch up with Leonbergers Kosi & Jill, Bernese Mountain Dog Kamil and his sister Juxta, and Great Danes Inca & Jona. At the dog park in Nieuwenhoven they got to meet Precious, Jiggles, Noodles, Nazaza, Itchy and Mira.

– We enjoyed celebrating Christmas with our family and New Year’s Eve with neighbours and friends. These Christmas holidays we very often went out hiking with the dogs, but on the other hand we also very much enjoyed staying at home to read books and watch movies.

The most important thing we wish to both ourselves as well as for our pets, family, friends and neighbours, is a good health in 2014!!!
May it be a better year than 2013 – a year in which we can achieve the goals we have set out for ourselves.

______________

Nu 2013 plaats heeft gemaakt voor 2014, is het tijd om terug te kijken op het afgelopen jaar en even stil te staan bij alle dingen (positieve en negatieve) die niet alleen ons pad hebben gekruist, maar ook dat van de mensen in onze directe omgeving.

Om eerlijk te zijn was 2013 voor ons niet het meest fantastische jaar, zeker niet gezien al het slechte diergerelateerde nieuws waar we het afgelopen jaar mee te kampen kregen. Een overzicht van wat er ons persoonlijk te beurt viel:

Januari
– Het nieuwe jaar werd feestelijk ingezet op een gezellig feestje bij de buren, hopend dat het een mooi jaar zou worden.

– Killian genoot ervan om buiten in de sneeuw te ravotten, en gelukkig voor hem was het een koude winter met veel sneeuw.

Februari
– We ontdekten een lek in de warmwaterleiding en moesten tevens een nieuwe boiler installeren. Aangezien er daar toch al het nodige breekwerk aan te pas kwam, hebben we dan ook ineens het toilet een opfrisbeurt gegeven.

– Helaas moesten we afscheid nemen van Hermelijn, die de strijd tegen kanker verloor. 😦

– Brahmahen Prudence kwam onze kippengemeenschap versterken.

Maart
– Het grootste deel van de maand was ik geveld door de griep… Gelukkig hielden de huisdieren me gezelschap tijdens het uitzieken.

– Killian werd gecastreerd omdat zijn hormonen hem te veel parten begonnen te spelen, wat niet alleen zijn gedrag, maar ook zijn gezondheid niet bepaald ten goede kwam. En met de komst van een Leonbergerteefje in het vooruitzicht wilden we uiteraard op safe spelen.

April
– Begin van de werken in de tuin.

– Ophelia werd geboren op 15 april!

Mei
– Tal van puppybezoekjes om naar Ophelia te gaan kijken en naar haar broertjes en zusjes.

Juni
– We verwelkomden Ophelia in onze familie en trokken daar ineens drie weken vakantie voor uit.

– De werken in de tuin gingen voort; onze achtertuin zag eruit als een soort van survivalparcours!

Juli
– Na afscheid te hebben moeten nemen van Flavie en Hermelijn, overleed ook Sazie op 1 juli . 😦 Het was pijnlijk om al onze konijntjes te moeten afgeven in een tijdspanne van amper 1 jaar. Gelukkig hadden we de andere huisdieren om ons wat afleiding te geven. Vooral het trainen en socialiseren van Ophelia hebben geholpen om onze gedachten te verzetten.

Augustus

– Djulitah kwam op bezoek met haar Leonberger Joey. Joey en Ophelia konden het prima met elkaar vinden; en verrassend genoeg ging het ook ok tussen hem en Killian – al was Killian toch een beetje beschermend over zijn kleine zusje.
Datzelfde weekend gingen we ook nog naar het Flanders Horse Dressage Event.

– We genoten van een grote bbq met onze hele familie!

– Ophelia ontmoet Inca en Jona voor het eerst en vooral tussen Ophelia en Jona klikt het heel goed!

September
– Eindelijk zijn we nog eens tot bij Cattery of the White Witch geraakt voor een bezoekje. Het was al heel lang geleden, maar was wederom heel gezellig en zeker voor herhaling vatbaar. In t vervolg gaan we het niet meer zo lang laten duren voor we opnieuw langs gaan!

– Killian werd aangevallen door een zwerm wespen en had een ernstige allergische reactie op het wespengif dat in zijn bloed terecht kwam. Dringende behandeling was nodig, gelukkig is hij ondertussen volledig hersteld.

Oktober
– Pixel overleed op 8 oktober na een acute, korte, hevige en helaas ook fatale doorbraak van een auto-immuunziekte. Helaas konden we niets doen om haar te helpen en konden we enkel lijdzaam toekijken hoe ze door onze vingers glipte… 😦

November
– Ik woonde een lezing van Tanntje Koning bij over rauwe voeding voor honden en katten en over de risico’s bij jaarlijkse vaccinaties voor huisdieren – zeer interessant! De dag werd afgerond met een kort bezoekje van Joke met Inca & Jona.

December

– Op 7 december gingen we naar een concert van Placebo in het Sportpaleis te Antwerpen.

– Ophelia werd gesteriliseerd.

– Killian en Ophelia kregen bezoekjes van Leonbergers Kosi & Jill, Berner Sennen Kamil en zijn zus Juxta en van Duitse Doggen Inca & Jona. Verder maakten ze op de speelweide te Nieuwenhoven ook kennis met Precious, Jiggles, Noodles, Nazaza, Itchy en Mira.

– We hebben een heel gezellige Kerst gevierd met onze familie en Nieuwjaar vierden we met buren en vrienden. De kerstvakantie stond verder vooral in het teken van wandelen met de honden en thuis blijven om boeken te lezen en films te kijken.

Het belangrijkste dat we zowel onszelf alsook onze huisdieren, familie, vrienden en buren willen toewensen, is een goede gezondheid in 2014!
Dat het een beter jaar mag worden dan 2013 – een jaar waarin we de doelen die we voor onszelf hebben gesteld, weten te verwezenlijken.

Advertisements

One thought on “Overview 2013 / Overzicht 2013

  1. Alles bij elkaar toch nog niet zo’n slecht jaar! Niet fijn om een aantal van jullie dieren te moeten afgeven maar ze hebben bij jullie een geweldig leventje gehad. Veel geluk in het nieuwe jaar en tot een volgend bezoekje als er weer eens kittens zijn!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s