Doggy shenanigans and getting prepared for Christmas / Hondencapriolen en het begin van de kerstperiode

Every week is usually coloured with several canine mischievous acts. Ophelia is the queen of mischief around the house, there isn’t a week that goes by without her trying something new – only to find out that it probably wasn’t the best idea ever.
So, what has she been up to this week? Well, after the attempt at playing with the chickens in our garden, she must have thought it was time for more serious work. So, on one of our previous walks, when we passed a field with cows, the cows were a little startled by the size of the dogs and started to run away from us. Ophelia, however, thought they wanted to play, so she tried to run after them. I was just in time to call out her name, get her attention and snap out of the play mode because she almost got stuck in the barb wire surrounding the field…
Killian is usually less up to mischief, but today he tried to catch up with Ophelia by trying to steal a dead rabbit’s carcass from a bird of prey… He caught it, swung it up into the air and then immediately dropped it when we saw what he was doing and called him back. I probably don’t have to mention that the bird wasn’t exactly amused by Killian’s intervention in his hunting territory.

On a less mischievous note, I decided to get the Christmas decorations out this week. The decorations are up, this year’s Christmas card is finished, and only one more week at work to go and after that finally well-deserved Christmas holidays for me. The countdown has begun… ūüôā

_________________

Elke week wordt meestal gekleurd door een aantal ondeugende hondenstreken. Ophelia is de koningin van het kattenkwaad thuis, er gaat geen week voorbij zonder dat ze iets nieuws probeert Рom dan te ontdekken dat het waarschijnlijk niet het beste idee ooit was.
Wat heeft ze deze week uitgespookt? Wel, na het wat in haar ogen een speelbezoekje aan de kippen was in onze tuin, moet ze gedacht hebben dat het tijd was voor het serieuzere werk. Op een van de¬†vorige wandelingen¬†wandelden¬†we langs een weide met koeien. De koeien waren een beetje onder de indruk¬†van de grootte van de honden en liepen van ons weg. Ophelia¬†interpreteerde het alsof¬†de koeien met haar¬†wilden spelen, dus ze probeerde er achteraan¬†te gaan. Ik was net op tijd om haar te roepen, haar aandacht terug te krijgen en haar uit speelmodus te halen, want¬†ze was bijna door de¬†prikkeldraad gelopen die als omheining rond de weide stond…
Killian haalt¬†meestal minder kattenkwaad uit, maar vandaag probeerde hij Ophelia bij te benen op dat vlak door te proberen om het karkas van een dood wild konijn te stelen van een roofvogel … Hij pakte het vast, gooide¬†het in de lucht en liet het dan gelukkig meteen vallen toen¬†we zagen wat hij aan het doen was en hem terugriepen. Ik moet waarschijnlijk niet zeggen dat de roofvogel niet bepaald blij was¬†met de¬†tussenkomst van Killian zijn jachtgebied.

Iets anders dan. Aangezien december zijn intrede heeft gedaan, heb ik besloten om de kerstversiering deze week te boven te halen. Het huis is versierd, de¬†kerstkaart van dit jaar is af en nu enkel nog een week te gaan op het werk en daarna eindelijk welverdiende kerstvakantie voor mij. Het aftellen is begonnen …:-)

IMG_5123 IMG_5136 IMG_5139 IMG_5141 IMG_5147 IMG_5154 IMG_5159 IMG_5161 IMG_5164 IMG_5167
IMG_5068 IMG_5074 IMG_5086 IMG_5092

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s