What we feed our pets / Dit eten onze huisdieren

Killian and Ophelia both have been eating raw food ever since they came to live with us as a puppy. This means that they gets fresh meat instead of kibbles or canned food.
2013-03-05 17.49.19-1

How does it work?

I’ll be using the dog as example here, since I have most experience in feeding Killian & Ophelia a complete raw diet.

The basic principle is that, based on the weight of your dog, you have to determine the amount of raw food you can feed him. For an adult dog with an average amount of daily physical exercise you have to give about 2.5% of his body weight. Dogs who are very active, will need about 3% of their body weight. For our dogs it varies a little because there are times when they are very active (when friends come to visit and play), but there are also periods when they’re extremely lazy. Next to the weight, it’s important that you look at your dog to see how he’s doing: if you see that your dog is a little thin, you give a little extra, if he has a tendency to get a little plump, feed him less.

For our dogs, 80% of their daily food is based on the principle: 70% muscle meat (= everything that is no organ meat counts as muscle, so meat on bones is also muscle), 15% bone (eg necks) and 15% organ (heart, liver, tripe, …).
The remaining 20% ​​consists of healthy table scraps, vegetables (eg beans, carrots), free-range eggs from our own chickens or kefir. Every now and then they get a  little bit of pasta (without sauce) or bread (without topping) because they like it so much.
You can add fish to the menu once a week.

Our dogs are fed meat from a variety of animals, and of course they prefer some over others. The species they like most are: chicken, turkey, beef, goat, sheep, guineafowl, deer, salmon and cod. They gets meat from other animals as well and sometimes they even get something more “exotic” like kangaroo or ostrich meat.
2013-03-14 17.46.32

The advantages of raw food are for us personally:
– You know what you feed your pet because you put together the entire menu yourself. It makes it easier to control the amount of food your pet needs.
– Your pet will only eat nutrients that the body really needs, instead of added (often chemical) products to enhance the flavour, fragrance and colour. In other words: it is healthier! The fur and teeth are the most obvious proof of the positive effect of a raw diet, but in the long term there’s also a decrease when it comes to eg kidney, bladder and liver disorders.
– There is variation in the menu. We do not like to eat the same things every day, so why should our pets?
– At the end of the day (and taking the lower amount of veterinary bills into account) it’s cheaper than feeding kibbles or canned food.

Attention!
– Feed only raw meat and fish. This is especially important when it comes to bones or fish. Both meat and fish bones splinter when cooked.
– Pork is not included in the raw diet for dogs and cats. Pigs can be carriers of the Aujeszki disease (related to rabies) and dogs or cats can be infected when they eat contaminated raw pork meat. Though the disease isn’t frequent anymore in our areas, I guess it’s still better to be safe than sorry. Besides, there is plenty other meat.
– Provide at least 4 different types of meat, fish not included in order to have enough variation. Meat from different animals differs in composition, so feeding meat of at least four different kinds of animals ensures you of feeding your dog as complete as possible.
– Many veterinarians are unfortunately still biased when it comes to raw food. However, a vet is not a nutritionist, and a lot of people distrust what they don’t know. Moreover, some vets have an agreement with a kibbles manufacturer (often earning a % on the turnover from kibbles sales in their practice), which of course also partly explains their attitude.

For our other animals I also prefer a diet that is as natural as possible.
Unfortunately we haven’t been able to completely convince the cats of changing to a raw diet, which means that kibbles still are a big part of their diet. I am feeding them grainfree kibbles, though, since cats cannot digest grains, so it’s a useless ingredient in most kibble brands which may even cause health problems. We make sure to feed them the kinds of raw food they do like, though (chicken, turkey, small pieces of heart and occasionally a little bit of fish).

When we still had rabbits, we mainly gave them a lot of hay, a daily portion of vegetables (chicory, carrot, tomato & cucumber as a basis, supplemented by what is in the house that is edible for rabbits: leaf celery, parsley, lettuce, spinach, sweet pepper, …) a bit of fruit as extra (apple, pear, banana, strawberry or raspberries) and only a little bit of rabbit pellets (the green ones, not the mixed pellets).
2013-03-08 07.03.55
The chickens mainly get mixed grain, from spring to late summer every other they I feed them some pellets to support the hens when laying eggs as well as some calcium. Furthermore they get vegetarian table scraps (= fruit & vegetables) and a little bread, rice or pasta.

You can find more information at:
www.voernatuurlijk.nl
www.barfplaats.nl
http://konijnenzo.nl/forum/viewforum.php?f=14&sid=bb3d87df8a9796f4a39e3321fb55a84f

__________________

Killian en Ophelia staan bij ons van pup af aan op rauwvoer. Dit wil zeggen dat ze vers vlees krijgen in de plaats van brokken en/of blikvoer.
2013-03-05 17.49.19-1

Hoe werkt het?
Ik zal hierbij de hond als voorbeeld nemen, aangezien ik de meeste ervaring heb opgedaan met het rauw dieet van Killian en Ophelia.

Het principe is dat je op basis van het gewicht van je hond gaat bepalen hoeveel hij mag eten. Voor een volwassen hond die een gemiddelde hoeveelheid dagelijkse lichaamsbeweging heeft wordt gerekend dat je 2,5% van zijn lichaamsgewicht aan verse voeding mag geven. Bij honden die veel bewegen, gaat het eerder richting de 3% van het lichaamsgewicht. Bij onze honden varieert dat al eens aangezien ze periodes hebben waarin ze heel actief zijn (als er veel vriendjes op bezoek komen om te spelen), afgewisseld met zogenaamde luie periodes. Het belangrijkste is dat je ook kijkt of je hond goed staat qua gewicht. Als je ziet dat je hond wat mager staat, dan geef je wat meer; heeft je hond de neiging om wat te mollig te worden, geef je wat minder.

Bij Killian en Ophelia bestaat 80% van hun dagelijkse eten uit de verhouding van 70%spiervlees (= alles wat niet tot orgaanvlees gerekend kan worden, dus ook het vlees dat aan de botten zit wordt bij spiervlees gerekend), 15%bot (bvb nekken) en 15%orgaan (hart, lever, pens). De overige 20% zijn gezonde tafelrestjes, groenten (bvb boontjes, worteltjes), een scharreleitje van onze eigen kipjes of kefir. Een beetje pasta (zonder saus) of brood (zonder beleg) kan er ook wel eens tussenzitten omdat ze dat zo lekker vinden. 1 keer per week kan je ervoor kiezen om vis te geven.

Killian & Ophelia krijgen vlees van verschillende diersoorten voorgeschoteld en natuurlijk lusten ze de ene al meer dan de andere. De soorten die bij hen het meeste in de smaak vallen zijn kip, kalkoen, rund, parelhoen, hert, zalm en kabeljauw. Maar ook andere diersoorten krijgen ze voorgeschoteld, en soms staat er zelfs eens een “exotisch” extraatje zoals een stukje kangoeroe- of struisvogelvlees op het menu.
2013-03-14 17.46.32

De voordelen aan het vers voeren zijn voor ons persoonlijk:
–       Je weet wat je te eten geeft, want je stelt het menu volledig zelf samen. Je kunt op die manier ook beter de hoeveelheid eten afstemmen op de lichamelijke noden van het dier in kwestie.
–       Je huisdier krijgt enkel voedingsstoffen binnen die het lichaam echt nodig heeft. Dus geen toegevoegde (vaak chemische) smaak-, geur- en kleurstoffen zoals bij brokken- en blikvoer het geval is. M.a.w.: het is gezonder! Vooral de vacht en de tanden zijn de meest duidelijke getuigen van het nut van rauw voeren, maar op lange termijn heb je dan weer minder risico op bvb nier-, blaas- en leveraandoeningen.
–       Er zit variatie in het menu. Zelf eten we toch ook niet graag elke dag hetzelfde, dus waarom zouden onze huisdieren dit wel moeten doen?
–       Aan het einde van de rit komt het goedkoper uit.

Let op!
–       Geef het vlees en de vis enkel rauw. Zeker bij bot of bij vis is dit van belang. Botten en visgraten gaan immers splinteren als ze zijn gekookt of gebakken. Rauw vormen ze voor carnivoren geen probleem.
–       Varkensvlees wordt niet opgenomen in het rauwvoer van honden en katten. Varkens kunnen drager zijn van de ziekte van Aujeszki (verwant aan rabiës) en honden of katten die besmet rauw varkensvlees eten, kunnen op die manier zelf besmet worden. Ook al komt de ziekte in onze gebieden in sé niet meer voor, je kunt wat zoiets betreft toch maar beter het zekere voor het onzekere nemen. Er zijn immers nog meer dan genoeg andere vleessoorten die wel veilig zijn.
–       Geef vlees van minimum 4 verschillende diersoorten, vis niet meegerekend. Op die manier heb je voldoende variatie in het menu. Bovendien is vlees van verschillende dieren toch ook weer net dat tikkeltje anders qua samenstelling en zo ben je zeker dat de voeding die je geeft, zo compleet mogelijk is.
–       Veel dierenartsen zijn jammer genoeg nog steeds bevooroordeeld als het over rauwvoeren gaat, maar een dierenarts is nog altijd geen voedingsspecialist. Ook hierbij geldt het principe “ongekend is onbemind”. Het is net omdat ze er vaak te weinig vanaf weten, dat ze er weigerachtig tegenover staan. Daarenboven werken veel dierenartsen tegenwoordig samen met een bepaalde producent van brokken (en krijgen zij ook een % op de omzet uit de verkoop via hun praktijk), wat natuurlijk ook voor een stuk hun houding kan verklaren.

Ook voor onze andere dieren geef ik liefst zo’n natuurlijk mogelijke voeding.
Bij de katten wil het helaas maar niet lukken om ze volledig op rauwvoer over te zetten. Brokken blijven bijgevolg noodzakelijkerwijs deel uitmaken van hun voeding. De brokken die ze krijgen zijn echter wel graanvrij. Katten kunnen granen niet verteren waardoor het eigenlijk nutteloze ingrediënten zijn in de meeste brokkenmerken die zelfs gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. De soorten rauwvoer die ze echter wel lusten (kipfilet, kalkoenfilet, kleine stukjes rundshart en af en toe een stukje vis), krijgen ze natuurlijk te eten naast de brokken.

Toen we nog konijnen hadden, kregen die vooral veel hooi, elke dag een portie groenten (witlof, wortel, tomaat & komkommer als basis, aangevuld met wat er in huis is dat ze mogen eten: bladselder, peterselie, kropsla, veldsla, spinazie, paprika,…) aangevuld met een beetje fruit (appel, peer, banaan, aardbei of framboosjes) en een klein beetje konijnenbrokjes (de gewone groene geperste korreltjes, dus niet de gemengde brokjes).
2013-03-08 07.03.55
De kippen krijgen hoofdzakelijk gemengd graan, van het voorjaar tot einde zomer krijgen ze om de dag legkorrels extra en geregeld een beetje kalk of kaasschillen (voor de calcium die de hennen nodig hebben om de eierschalen aan te maken). Verder krijgen ze vegetarische tafelrestjes (= groenten & fruit) en een beetje brood, rijst of pasta.

Meer informatie kun je nalezen op:
www.voernatuurlijk.nl
www.barfplaats.nl
http://konijnenzo.nl/forum/viewforum.php?f=14&sid=bb3d87df8a9796f4a39e3321fb55a84f

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s